STANOVI

Objekat je fundiran na armiranobetonskoj punoj temeljnoj ploči. Temeljna ploča leži na podlozi od mršavog betona preko koje se postavlja hidroizolacija koja obavija temeljnu ploču i zidove sa svih strana do visine 30cm iznad terena. Tlo na kome se predviđa izgradnja objekta nema podzemnih voda. Konstruktivni sistem objekta je armirano-betonski skeletni sistem.

Međuspratna konstrukcija je armiranobetonska ploča d=18cm. Stepenišno jezgro i liftovsko okno su od armiranog betona. Krovna konstrukcija je armirano-betonska ploča, nagib krova je .5% , a krovn je prdviđen kao zeleni ravni krov sa niskim rastinjem.

GARAŽE

Podzemne etaže prema nameni čine garaža i tehničke prostorije. Nivo -1 je ukopan, s tim što omogućava prirodnu ventilaciju i osvetljenje i sa ulične strane. Nivo -2 je u potpunosti ukopan. Na nivou -1 su stanarske ostave, Toplotna podstanica, dok na nivou -2 samo komunikacija kao prilaz garažnom nivou. Obe podzemne garaže su zasebna protivpožarna zona. U garažu se ulazi auto liftom . Predviđeno je klasično parkiranje za 6 vozila na niivou -1 sa jednim parking mestom za invalida.Na nivou -2 su 2×4 nezavisni parking sistem „klackalice za 8 vozila, kao i dva pm klasična mesta. Predviđen sistem parkiranja je tipa WOHR 340 za 8 mesta (2x4pm). Lift silazi u podzemnu etažu i odvojeno je propisanom PPzonom. A obezbeđena je i direktna veza sa dvorištem.

SPOLJNO UREĐENJE

U okviru spoljašnjeg uređenja predviđeno je formiranje uređenih travnatih zelenih površina u delu koji ostaje kao nezasrto tlo . Površina nezasrtog tla 18,8m2, dok ukupna površina zelenila iznosi 178,75m2 odnosno oko 77% neizgradjenog dela parcele.

UNUTRAŠNJA OBRADA

 1. Podovi:
  U svim sobama, trpezarijama, predsobljima i ulazima je parket završno lakiran. U kuhinjama, kupatilima, toaletima je pod od keramičkih pločica, domaće proizvodnje, prve klase, sa obaveznom soklom. Podovi u ulazu, vetrobranu i stepenišnom prostoru su keramogranitne ploče i talpe ili protivklizne građevinske keramike. Pod garažama je kvarcni posip utrljan u cementnu košuljicu. Hidroizolaciju u sanitarnim prostorijama podići uz zidove do propisane visine. Zidove iza kada izolovati.
 2. Zidovi:
  Zidovi su uglavnom od opekarskih proizvoda debjl. 7,12,i 20 cm. Zidovi u stambenom prostoru, osim delova obloženih keramikom, su malterisani mašinskim malterom, gletovani i bojeni disperzivnom bojom. U kuhinjama na delu radnih elemenata je keramičke pločice do visine 1,6m. Zidovi u kupatilima i WC-ima su u ker.pločicama. Zidovi u garaži i liftovskom oknu su krečeni dva puta belo posnom bojom, bez prethodne obrade.
 3. Plafoni:
  U stambenim prostorima plafoni su gletovani i bojeni disperzivnom bojom. Na lođama plafoni su bojeni fasadnom bojom. Plafone ulaza, vetrobrana i stepenišnog prostora gletovati i bojiti posnom bojom. Plafone zajednickih i tehničkih prostorija bojiti posnom bojom ili krečiti dva puta. U prostorijama gde je predviđen spušteni plafon isti se predviđa od vlagootpornih gips-karton ploča na podkonstrukciji, a završno se gletuje i boji disperzivnom bojom.
 4. Unutrašnja stolarija:
  Unutrašnja stolarija je u skladu sa SRS-om, duplošperovana, bojena i lakirana, sa dovratnicima i odbojnicima. Ulazna vrata stanova su sigurnosna, protivpožarna (30min) i zvučno izolovana (30-34 dB, I klase), opremljena špijunkom i brojem. Pragovi na svim ulaznim vratima su od hrastovog drveta, ovo je slučaj I kod vrata na kupatilima, a na mestima razgraničenja npr. između kuhinja i soba postavljaju se aluminijumske lajsne.
 5. Fasadna stolarija:
  Fasadna stolarija je u skladu sa SRS-om. Stolarija je od min. višekomornih PVC profila, zastakljena termopan staklom, sa eslinger roletnama od plasticnih lamela i PVC rolo kutijama tamo gde ih ima, sa termičkom i zvučnom izolacijom i maksimalno k=1.5. Mogućnost postavljanja i AL bravarije. f) Bravarija : Ulazna vrata i vrata vetrobrana su od aluminijumskih profila sa termoprekidom, zastakljena termoizolacionim staklom. Sva ostala vrata, prozori, ograde i dr. su od crne bravarije bojene masnom bojom ili plastificirano. Protivpožarna vrata su prema propisima i protivpožarnom elaboratu. Hidroizolacija : Materijal i način izvodjenja hidroizolacije odrediće se u Projektu za izvođenje u skladu sa propisima i normativima za tu vrstu radova. Ventilacioni kanali: Prinudna ventilacija tipa “šunt” je predviđena u svim prostorijama koje nemaju prirodnu ventilaciju, kao što su kuhinje i kupatila.